петък, 4 март 2016 г.

Покана за Общо събрание

На 10.03.2016 г. (четвъртък) от 18:00 часа, в двора на етажната собственост ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:
1. Обсъждане на текущи въпроси касаещи етажната собственост.
2. Други въпроси.

Събранието ще се проведе съгласно изискванията на Закона за етажната собственост.

Всички собственици и обитатели, които имат възможност, нека да присъстват на събранието.